വന്നു നോക്കിയവര്‍

എന്നെ പിന്തുടരുന്നവര്‍

Monday, 31 October, 2011

വിവാഹ വാര്‍ഷികം


Friday, 7 October, 2011

ദെന്തൂട്ടാ ഇതിനാത്ത്

Wednesday, 18 May, 2011

ഞാന്‍

എന്താ സ്റ്റൈല്‍ അല്ലേ :-)എങ്ങനുണ്ട് എങ്ങനുണ്ട് ???? 

ഇപ്പോ ചിരിക്കും പെട്ടന്നെടടേയ് :-)


ആരാധികമാരോടൊരു വാക്ക്, ഫോട്ടോ അടിച്ചോണ്ടു പോകരുത്,  :-)

Saturday, 23 April, 2011

യാത്ര തുടരുന്നു

ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്ന് (ഏപ്രില്‍ 23) രണ്ടു വര്‍ഷം തികയുന്നു


തുടരുന്ന യാത്രയില്‍ കൂടെ കൂടിയവന്‍